Výroba reklám

Sme špecializovaní na výrobu atypických svetelných i nesvetelných reklám najrôznejších tvarov a prevedení, ktoré zhotovujeme na vlastných zariadeniach s našimi kvalifikovanými odborníkmi.

Kontakt

Račianska 71, 831 02 Bratislava 3, Slovakia
tel.: +421 2 4924 6385-6, fax: +421 2 4924 6385
e-mail: sorem@sorem.sk